PJCPD BLACK BOARD


TO PJCPD SEARCH BAR
CATEGORY SITUATION
DAANAN 道(michi)
#1.
すみません。ちょっと道をおたずねしたいのですが…
すみません。ちょっと(みち)をおたずねしたいのですが…
Sumimasen. Chotto michi wo otazune shitai no desu ga…
      

Excuse me. Puwede po bang magtanong ng daanan sandali...
in Japanese
in Tagalog
すみません sumimasen Excuse me
ちょっと chotto sandali
(みち) (michi) daanan
wo ng
おたずね o-tazune
basic = tazuneru
magtanong
したい(の) tai(no)
tai'n (ito ay short cut ng "taino". "tai'n" ay Ginagamit sa salita)
gusto
です desu ay
(expression)
ga pero
(conjunction sa susunod na salita)

#2
どうやって市場へ行けばいいですか?

どうやって(いちば)へ(い)けばいいですか?
Douyatte ichiba e ikeba ii desu ka?
      ↓
(Alin ba mas maayos na daanan)Kung paano po ba ako makarating sa palengke?
どうやって douyatte paano
市場 (いちば) ichiba palengke
e sa
行け (い)け (i)ke
basic = (i)ku
makarating
(Sa totoo lang "iku = punta")
ba kung
いい ii (Alin ba mas maayos na daanan)
です desu ay
(expression)
ka

#3
あの信号機が見えますか?
あの(信号機)が(み)えますか?
Ano shingouki ga mie masu ka ?
      ↓
Nakikita mo ba ang trafic light na iyon?
in Japanese
in Tagalog
あの ano iyon
信号機 (しんごうき) (shingouki) trafic light
ga ang
見え (み)え (mi)e
basic = (mi)ru
nakikita
ます masu ay
(expression)
ka ba

#4
2つ目の十字路を左に曲がると教会が見えます。
ふたつ(め)の(じゅうじろ)を(ひだり)に(ま)がると(きょうかい)が(み)えます。
Hutasume no jyuujiro wo hidari ni magaru to kyoukai ga mie masu.
      ↓
Makikita mo ang simbahan kapag liliko ka sa kaliwa sa pangalawang crossing
in Japanese
in Tagalog
2つ目 ふたつ(め) hutatsu(me) pangalawa
no ng
十字路 (じゅうじろ) (jyuujiro) crossing
wo sa
(ひだり) (hidari) kaliwa
ni sa
曲がる (ま)がる (ma)garu liliko
to kapag
教会 (きょうかい) (kyoukai) simbahan
ga ang
見え (み)え (mi)e makikita
ます masu ay
(expression)

#5
まっすぐ行くと左側にお店があります。
まっすぐ(い)くと(ひだりがわ)にお(みせ)があります。
Massugu iku to hidaei-gawa ni omise ga ari masu.
      

Kapag derederesto ka, may tindahan sa bandang kaliwa.
in Japanese
in Tagalog
まっすぐ massugu derederetso
(iku = punta)
行く (い)く (i)ku
to kapag
(ひだり) (hidari) kaliwa
(がわ) (gawa) bandang
ni sa
お店 お(みせ) o(mise) tindahan
ga
あり ari
basic = aru
may
ます masu

#6
道に迷ってしまいました。
(みち)に(まよ)ってしまいました。
Michi ni mayotte shiami mashita.
      

Nalilito ako sa daanan.
in Japanese
in Tagalog
(みち) (michi) daanan
ni sa
迷って (まよ)って (mayo)tte
basic = (mayo)u
nalilito
しまい shimai
ました mashita
(pastence)

CATEGORY SITUATION

TOP

TWITTERinserted by FC2 system