PJCPD BLACK BOARD


TO PJCPD SEARCH BAR
CATEGORY SITUATION
HOTEL
#1
チェックインしたいのですが…

(Check-in shitai no desu ga...
      ↓
Gusto kong mag-check-in.
Pronounce in Japanese
Pronounce in Tagalog
チェックイン(し) check-in(shi)
basic =
check-in(suru)
mag-check-in
したい(の) tai(no)
tai'n (ito ay short cut ng "taino". "tai'n" ay Ginagamit sa salita)
gusto
です desu ay
(expression)
ga pero
(conjunction sa susunod na salita)

#2
ご予約されてますか?

ご(よやく)されてますか?
(Go-yoyaku sarete masu ka?
     ↓
Nagpa-reservation po ba kayo.
Pronounce in Japanese
Pronounce in Tagalog
(ご)(予約) (ご)(よやく) (go)(yoyaku)
ilagay ang "go" sa una, magiging polite ang word
nagpa
-reservation
されて sarete
ます masu ay
(expression)
ka ba

#3
2泊したいのですが…

2(はく)したいのですが…
Ni haku shitai no desu ga…
     ↓
Gusto kong mag-stay ng dalawang gabi.
Pronounce in Japanese
Pronounce in Tagalog
ni(huta) 2
(はく) (haku) mag-stay
(haku =
stay sa hotel)
したい(の) shitai(no)
shitai'n (ito ay short cut ng "shitai-no". Ginagamit sa salita)
です desu ay
(expression)
ga pero
(conjunction sa susunod na salita)

#4
レストランは何階にありますか?

レストランは(なんかい)にありますか?
Resutoran wa nan-kai ni ari masu ka?
     ↓
Nasa anong floor ba ang restaurant?
Pronounce in Japanese
Pronounce in Tagalog
レストラン resutoran restaurant
wa ang
(なん) nan-kai floor
(かい) ano
ni (sa)
あり ari
basic = aru
nasa
(mayroon, may)
ます masu ay
(expression)
ka ba

#5
ツインベッドの部屋は空いてますか?

ツインベッドの(へや)は(あ)いてますか?
Tsuin-beddo no heya wa aite masu ka?
     ↓
Mayroon ba kayo ng bakante sa twin-bed room?
Pronounce in Japanese
Pronounce in Tagalog
ツインベッド tsuin-beddo twin-bed room
(heya = kuwarto)
no
部屋 (へや) (heya)
wa ay
(expression)
空いて (あ)いて (a)ite
basic = (a)ku
bakante
ます masu ay
(expression)
ka ba

#6
ルームサービスは何時までですか?

ルームサービスは(なんじ)までですか?
Room saabisu wa nanji made desu ka?
     ↓
Hanggang anong oras ba ang room-service?
Pronounce in Japanese
Pronounce in Tagalog
ルームサービス room saabisu room-service
wa ang
何時 (なんじ) nanji anong oras
まで made hanggang
です desu ay
(expression)
ka ba

#7
非常口がどこなのかちょっと探してきます。

(ひじょうぐち)がどこなのかちょっと(さが)してきます。
Hijyouguchi ga doko nanoka chotto sagashite kimasu
     ↓
Hahanapin ko sandali kung saan ang emergency exit.
Pronounce in Japanese
Pronounce in Tagalog
非常口 (ひじょうぐち) (hijyouguchi) emergency exit
ga ang
どこ doko saan
なのか nanoka kung
ちょっと chotto sandali
探して (さが)して (saga)shite
basic = (saga)su
hahanapin
きます kimasu
(kapag mayroon nito, future tense)
(expression)

#8
チェックアウトは何時までですか?

チェックアウトは(なんじ)までですか?
Check-out wa nanji made desu ka?
     ↓
Hanggang anong oras ba ang check-out.
Pronounce in Japanese
Pronounce in Tagalog
チェックアウト check-auto check-out
wa ang
何時 (なんじ) (nanji) anong oras
まで made hanggang
です desu ay
(expression)
ka ba

#9
シーツを交換してください。

シーツを(こうかん)してください。
Shiitsu wo koukan shite kudasai.
     ↓
Paki palitan ninyo ang sapin.
Pronounce in Japanese
Pronounce in Tagalog
シーツ shiitsu sapin
wo ang
交換 (こうかん) (koukan) palitan
して shite
ください kudasai paki....po...

CATEGORY SITUATION

TOP

TWITTER
inserted by FC2 system