PJCPD BLACK BOARD


TO PJCPD SEARCH BAR
CATEGORY SITUATION
BAHAY 家(ie)
#1
おはよう。
Ohayou.
 

Magandang umaga.
in Japanese
in Tagalog
Kapag gamitin sa pamilya, kaibigan
"Ohayou"
kapag gamitin sa amo, teacher, kapit-bahay
"Ohayou gozai masu"
may halong "po"

#2
もう朝ご飯の支度できてますよ。
もう(あさ)ご(はん)の(したく)できてますよ。
Mou asa-gohan no shitaku dekite masu yo.
    

Nakahanda na ang almusa
l.
in Japanese
in Tagalog
もう mou na
(あさ) (asa)
asa = "umaga"
almusal
ご飯 ご(はん) go(han)
go(han) = "kanin"
no ng
支度 (したく) (shitaku) nakahanda
できて dekite
ます masu
yo (expression)

#3
学校に遅れますよ。
(がっこう)に(おく)れますよ。
Gakkou ni okure masu yo.
    

Mahuli ka sa eskwelahan.
in Japanese
in Tagalog
学校 (がっこう) (gakkou) eskuwela
ni sa
遅れ (おく) (oku)re
basic = (oku)reru
mahuli
ます masu ay
(expression)
yo (expression)

#4
いってらっしゃい。
Itte rasshai
 

Ingat ka.
in Japanese
itte rasshai
ay
Kapag aalis ang pamilya ds bahay.
"Have a good day sa English"

#5
いってきます。
Itte kimasu.
 

Aalis na ako.
in Japanese
in Tagalog
itte kimasu.
ay
"Kapares ng "itte rasshai", pagaalis sa bahay, sasabihin sa pamilya.

#6
ただいま。
Tadaima
 

Nandito na ako.
in Japanese
in Tagalog
Tadaima
ay
Pagdating sa bahay, sasabihin sa pamilya.

#7
おかえりなさい。
Okaeri nasai
  

Buti nandito ka na.
in Japanese
in Tagalog
Okaeri nasai.
ay
"Kapares ng "Tadaima", pagdating ng pamilya sa bahay galing sa labas,
sasabihan.

#8
晩御飯は何ですか?
(ばんごはん)は(なん)ですか?
Ban-gohan wa nan desu ka?
 

Ano ba ang hapunan?
in Japanese
in Tagalog
晩御飯 (ばんごはん) (ban-gohan) hapunana
wa ang
(なん) (nan) ano
です desu ay
(expression)
ka ba

#9
ご馳走様でした。
ご(ちそう)(さま)でした。
Gochisou sama deshita.
  

Busog na ako.
in Japanese
in Tagalog
Gochisou sama deshita.
ay
gamitin pagkatapos ng kain.

#10
テレビでも観ましょう。
テレビでも(み)ましょう。
Terebi demo mi mashou.
    

Manood tayo ng TV.
in Japanese
in Tagalog
テレビ terebi TV
でも demo ng
(expression)
(み) (mi)
basic = (mi)ru
manood
ましょう mashou tayo
("Let''s" sa English)

CATEGORY SITUATION

TOP


TWITTER


inserted by FC2 system